Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Technologia-chemiczna:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Główne obszary badań to: - otrzymywanie katalizatorów do rozkładu toksycznych związków w warunkach plazmy nierównowagowej i w skojarzonych procesach plazmowo katalitycznych, - modyfikacja powierzchni tworzyw sztucznych w celu otrzymania materiałów o właściwościach hydrofilowych, - rozkład ciekłych i gazowych związków chemicznych, - przetwarzanie tworzyw sztucznych w produkty, które mogą być ponownie użyte w procesach chemicznych, - zagospodarowanie przemysłowych odpadów chemicznych, - otrzymywanie wodoru z surowców odnawialnych.