Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Krawczyk
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
krzysztof.krawczyk@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach technologii Chemicznej, pokoj nr 127
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 2/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Główne obszary badań to: - otrzymywanie katalizatorów do rozkładu toksycznych związków w warunkach plazmy nierównowagowej i w skojarzonych procesach plazmowo katalitycznych, - modyfikacja powierzchni tworzyw sztucznych w celu otrzymania materiałów o właściwościach hydrofilowych, - rozkład ciekłych i gazowych związków chemicznych, - przetwarzanie tworzyw sztucznych w produkty, które mogą być ponownie użyte w procesach chemicznych, - zagospodarowanie przemysłowych odpadów chemicznych, - otrzymywanie wodoru z surowców odnawialnych. Inżynieria Chemiczna