Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Stream-mining:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Metody uczenia maszynowego dla danych społecznych i pomiarowych Zagadnienie jest dedykowane dla osób dysponujących znajomością metod uczenia maszynowego, umiejętnością pozyskiwania i przetwarzania danych oraz zainteresowanych zarówno rozwojem w tym obszarze, jak i  zastosowaniami tych metod do zagadnień społecznych. Celem będzie rozwój metod modelowania zachowań transportowych z wykorzystaniem danych z różnych źródeł oraz metod uczenia maszynowego, w tym m.in. metod dedykowanych dla strumieni danych i metod uczenia z przeniesieniem. W szczególności planowane jest wykorzystanie strumieni danych opisujących faktyczną dostępność różnych środków komunikacji i ich łączenie m.in. z danymi pozyskiwanymi z badań ankietowych. Zagadnienie badawcze jest bezpośrednio związane z realizowanym aktualnie międzynarodowym grantem badawczym z udziałem jednostek zajmujących się badaniami społecznymi i modelowaniem zanieczyszczenia powietrza.