Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Maciej Grzenda, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
E-mail:
Maciej.Grzenda@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, pok. 551, termin konsultacji: po ustaleniu przez e-mail
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Metody uczenia maszynowego dla danych społecznych i pomiarowych Zagadnienie jest dedykowane dla osób dysponujących znajomością metod uczenia maszynowego, umiejętnością pozyskiwania i przetwarzania danych oraz zainteresowanych zarówno rozwojem w tym obszarze, jak i  zastosowaniami tych metod do zagadnień społecznych. Celem będzie rozwój metod modelowania zachowań transportowych z wykorzystaniem danych z różnych źródeł oraz metod uczenia maszynowego, w tym m.in. metod dedykowanych dla strumieni danych i metod uczenia z przeniesieniem. W szczególności planowane jest wykorzystanie strumieni danych opisujących faktyczną dostępność różnych środków komunikacji i ich łączenie m.in. z danymi pozyskiwanymi z badań ankietowych. Zagadnienie badawcze jest bezpośrednio związane z realizowanym aktualnie międzynarodowym grantem badawczym z udziałem jednostek zajmujących się badaniami społecznymi i modelowaniem zanieczyszczenia powietrza.  

Informatyka Techniczna i Telekomunikacja