Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Stale-nanobainityczne:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Tematyka pracy doktorskiej usytuowana jest w obszarze inżynierii powierzchni wysokowytrzymałych stali nanobainitycznych. Przedmiotem pracy będzie rozpoznanie możliwości kształtowania struktury i właściwości stali w procesach hybrydowych wykorzystujących wysokotemperaturowe powierzchniowe obróbki dyfuzyjne i zaawansowane obróbki cieplne pod kątem wytworzenia na stali o strukturze nanobainitu bezwęglikowego warstwy twardych związków ze strefą gradientową w podłożu. Obróbki dyfuzyjne skutkują często zmianą składu chemicznego w sąsiedztwie warstwy. Efekt ten, jak wykazują badania własne, można wykorzystać do sterowania mikrostrukturą stref przypowierzchniowych podłoża w oparciu o zaawansowane rozwiązania obróbki cieplnej, celem uzyskania gradientowej zmiany twardości pomiędzy relatywnie twardą warstwą, a nanobainitycznym rdzeniem stali. Osiągniecie tego celu wymagać będzie określonych kompetencji w zakresie teorii i praktyki nanobainityzacji stali oraz podstaw inżynierii powierzchni.