Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Spektrometria-optyczna:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Optyczna spektrometria emisyjna z użyciem plazmy indukowanej mikrofalami dostosowana do pomiarów w trybie pojedynczej cząstki materii to unikalna, opracowana przez nas technika umożliwiająca wielopierwiastkową analizę nanomateriałów w postaci proszku. Technika pozwala na badanie stechiometrii, jednorodności składu chemicznego, rozmiaru cząstek, dyspersyjności, kształtu i struktury cząstek i innych podobnych właściwości charakteryzujących nanomateriały takie jak nanostopy, nanocząstki funkcjonalizowane czy struktury rdzeń-płaszcz. Z kolei bardziej zaawansowane badania oddziaływań plazma-cząstka pozwalają na lepszy opis powstawania krótkotrwałego impulsu świetlnego rejestrowanego przez spektrometr, poprawienie dokładności i precyzji pomiarów w/w parametrów nanocząstek oraz wytłumaczenie towarzyszących zjawisk jak np. powstawania mikrowyładowania na powierzchni nanocząstki.