Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Red-teamming:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Polireprezentacje w systemach AI. Systemy AI wykorzystują wiele podejść do trenowania reprezentacji. Często jednak te podejścia oparte są o jedną wybraną perspektywę związaną z funkcją strony użytą do trenowania reprezentacji. Szukając modeli uniwersalnych korzystne może być łącznie perspektyw w szerszą reprezentację - polireprezentację.
W ramach tego kierunku badań przeprowadzona zostanie analiza jakie reprezentacje dają komplementarne perspektywy i w jaki sposób budować i analizować takie perspektywy. Prace dotyczyć mogą jednej modalności (tekstu lub obrazu) lub różnych modalności.