Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Przemysław Biecek, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
E-mail:
przemyslaw.biecek@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
p.
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 4/5     Spoza subwencji: 1/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Red teamming AI foundation models. Modele podstawowe (dla danych tekstowych lub obrazowych) będą odgrywały coraz większą rolę w systemach AI. Będą też stwarzać coraz więcej możliwości różnorodnych zastosowań, często nie przewidywanych na etapie treningu modeli. Kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa systemów AI stanie się pogłębiona analiza i diagnostyka modeli podstawowych. Dzisiaj nie ma jednak dobrych metod ani narzędzi by taką analizę i diagnostykę prowadzić. W ramach tego kierunku badań powstaną metody, procesy i narzędzia wspierające szukanie podatności w systemach AI wykorzystujących modele podstawowe.

Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
2

Polireprezentacje w systemach AI. Systemy AI wykorzystują wiele podejść do trenowania reprezentacji. Często jednak te podejścia oparte są o jedną wybraną perspektywę związaną z funkcją strony użytą do trenowania reprezentacji. Szukając modeli uniwersalnych korzystne może być łącznie perspektyw w szerszą reprezentację - polireprezentację.
W ramach tego kierunku badań przeprowadzona zostanie analiza jakie reprezentacje dają komplementarne perspektywy i w jaki sposób budować i analizować takie perspektywy. Prace dotyczyć mogą jednej modalności (tekstu lub obrazu) lub różnych modalności.

Informatyka Techniczna i Telekomunikacja