Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Przewodność-cieplna:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Nadmierne nagrzewanie urządzeń elektronicznych spowodowane ich coraz większą mocą i gęstością upakowania elementów jest przyczyną ponad połowy uszkodzeń elementów elektronicznych. Tak zwane zarządzanie ciepłem stało się krytyczną kwestią z powodu braku materiałów, które mogłyby odprowadzać ciepło w sposób wystarczająco efektywny. W proponowanym doktoracie mamy zamiar zająć się tym zagadnieniem i szczegółowo poznać i zrozumieć zachowanie kompozytów Cu-Mo o strukturze ukształtowanej w skali nano-, submikrometrycznej. Będzie to podstawą do zaproponowania zasad projektowania kompozytów Cu-Mo o pożądanych właściwościach, tj. odpowiedniej kombinacji przewodności cieplnej i elektrycznej, rozszerzalności cieplnej oraz odpowiednich właściwościach mechanicznych (wytrzymałości i ciągliwości) i odporności korozyjnej. Opracowane zasady projektowania zostaną zweryfikowane eksperymentalnie poprzez wytworzenie szerokiej gamy kompozytów o kontrolowanej architekturze, mikrostrukturze, teksturze i właściwościach granic międzyfazowych charakteryzujących się pożądanymi właściwościami.

 

Doktorat realizowany będzie w ramach projektu NCN.