Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Przemieszczenia:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Budownictwo podziemne – analiza badawcza i modelowanie numeryczne budowli podziemnych i zagadnień geotechnicznych (głębokich wykopów, tuneli, stateczności zboczy, itp.). Projektowanie obudów głębokich wykopów, analiza wpływu realizacji głębokich wykopów na otoczenie.

2

Underground structures - numerical modeling, analysis of underground structures and geotechnical problems (deep excavations, tunnels, slope stability, etc.). Design of deep excavation walls and supporting systems, analysis of the impact of deep excavations on surrounding structures.