Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Monika Mitew-Czajewska
Jednostka:
Wydział Inżynierii Lądowej
E-mail:
monika.czajewska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
WIL, pok. 426, kontakt mailowy
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 2/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Budownictwo podziemne – analiza badawcza i modelowanie numeryczne budowli podziemnych i zagadnień geotechnicznych (głębokich wykopów, tuneli, stateczności zboczy, itp.). Projektowanie obudów głębokich wykopów, analiza wpływu realizacji głębokich wykopów na otoczenie.

Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport
2

Underground structures - numerical modeling, analysis of underground structures and geotechnical problems (deep excavations, tunnels, slope stability, etc.). Design of deep excavation walls and supporting systems, analysis of the impact of deep excavations on surrounding structures.

Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport