Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Przeciwdrobnoustrojowe:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Mikrobiologiczne wykorzystanie odpadów przemysłu rolno-spożywczego do uzyskiwania cennych produktów, m.in. bioetanolu II generacji.

2

Opracowywanie bioprocesów, w których przy użyciu mikroorganizmów można wytwarzać innowacyjne surowce kosmetyczne (barwniki, aromaty, oleje) oraz substancje o aktywnościach przeciwdrobnoustrojowych i antyoksydacyjnych.