Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Problem-solving:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Tytuł projektu: Analiza metod i narzędzi zarządzania jakością. Ocena wpływu zastosowania metod i narzędzi w zarządzania jakością w przedsiębiorstwie z branży logistycznej. Projekt ma za zadanie wdrożyć szereg metod i narzędzi zarządzania jakością w firmie logistycznej prężnie rozwijającej się na polskim rynku. Miejscem wdrożenia będzie centrum logistyczne przedsiębiorstwa w Nadarzynie. Narzędzia i metody zarządzania jakością pozwolą przedsiębiorstwu osiągnąć wyższą jakość świadczonych usług i zwiększyć wydajność procesu. Zastosowanie powszechnie znanych metod i narzędzi służących do zarządzania jakością w przedsiębiorstwie zapewni standaryzację procesów, zminimalizuje ilość reklamacji, błędów oraz strat zwiększając tym samym wydajność procesu i obniżając jego zbędne koszty. Projekt przyczyni się również do eliminacji marnotrawstw definiowanych w Lean Management, zapewni płynny przebieg procesu oraz jego ciągłe doskonalenie.