Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Polimery-blokowe-i-rozgalezione:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Kontrolowane metody syntezy polimerów. Badania nad syntezą cząsteczek polimerowych z wykorzystaniem kontrolowanych metod polimeryzacji (ATRP, AREGET ATRP, RAFT – we współpracy, ROP laktonów, cyklicznych węglanów i eterów) i sczepienia łańcuchów (click chemistry, sprzęganie z DCC/EDC, etc.) w połączeniu z kontrolowanymi metodami destruktywnymi w obrębie poliestrów i poliwęglanów. Kopolimery blokowe o blokach mieszalnych i niemieszalnych (separacja fazowa). Synteza polimerów funkcjonalnych, w tym koniugatów polimerowych jako systemów dostarczania leków. Synteza układów działających jako wielofunkcyjne i reaktywne modyfikatory poliestrów i poliamidów. Badania kinetyki polimeryzacji. Szczegółowa analiza struktury otrzymanych łańcuchów (w tym MALDI ToF i GPC z poczwórną detekcją – rozgałęzienia, kopolimery, Mn, Mw, DI, etc.) oraz analiza morfologiczna otrzymanych materiałów (SEM, AFM, mikroskop ramanowski, DLS). Określenie właściwości mechanicznych polimerów i kompozytów.