Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Polilaktyd:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Przełączalne katalizatory/układy katalityczne oparte na kompleksach alkoksylowych galu i indu do kontrolowanej i stereoselektywnej polimeryzacji estrów cyklicznych. Obszar badawczy dotyczy określenia wpływu budowy wybranych kompleksów galu i indu, stosunkowo nowej klasy katalizatorów do polimeryzacji estrów cyklicznych, prowadzącej do otrzymania biodegradowalnych poliestrów, na ich aktywność i selektywność względem różnych estrów cyklicznych (monomerów) lub ich enancjomerów (lustrzanych odbić tego samego estru cyklicznego) i możliwość otrzymywania przełączalnych katalizatorów/układów katalitycznych. Takie przełączalne katalizatory oparte na galu i indzie, biozgodnych metalach (wykazujących niską toksyczność, a w pewnym stężeniu uważane za nietoksyczne i nie mające wpływu na układ odpornościowy) mogłyby pozwolić na otrzymywanie nowych materiałów, między innymi do systemów pozwalających na kontrolowane uwalnianie leków.
2 Biopolimery syntetyczne i modyfikowane. Badania nad syntezą oraz modyfikacją fizyczną (blendy kompozyty) i chemiczną (kopolimery blokowe, rozgałęzione, degradacja, przedłużanie łańcucha) biopolimerów syntetycznych (PLA, PHA, PBAT, etc.) oraz naturalnych (celuloza, skrobia, chitozan). Zastosowanie napełniaczy naturalnych, odpadowych. Kompozyty biopolimerów z materiałami węglowymi przewodzące ciepło. Kompozycje o właściwościach ściernych na bazie biopolimerów. Opracowanie materiałów i badanie właściwości tych układów pod kątem konkretnych aplikacji. Badania właściwości mechanicznych, reologicznych, strukturalnych. Przetwórstwo biopolimerów w tym przetwórstwo reaktywne. Badania degradacji hydrolitycznej, enzymatycznej oraz w warunkach kompostowania. Modyfikacja celem zwiększenia stabilności hydrolitycznej, termo- i foto-oksydacyjnej.