Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Pamiec-ksztaltu:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Badania nad syntezą i aplikacją polimerów i sieci polimerowych na bazie oligowęglanodioli Prowadzone w ostatnich latach w naszym zespole prace wykazały niezwykły potencjał poliuretanów na bazie oligowęglanodioli do otrzymywania elastomerów i powłok o doskonałej adhezji, odporności hydrolitycznej i oksydatywnej oraz odporności na ścieranie. Materiały te mogą wykazywać również pamięć kształtu oraz potencjalnie posiadać cechy samonaprawialności. Ze względu na swoją biozgodność często stosowane są jako biomateriały. W proponowany zakres prac będzie wchodziła modyfikacja struktury poli(węglano-uretanów) w celu uzyskania cechy samonaprawialności. Równolegle proponowane są badania nad poprawą właściwości wytrzymałościowych poprzez wprowadzenie dodatkowych grup funkcyjnych oraz wytworzenie wzajemnie przenikających się sieci polimerowych. Tego typu sieci mogą wykazywać interesujące właściwości związane z pamięcią kształtu.