Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Optimization:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 ""Badania w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw (ŁD): elastyczność i odporność ŁD na zjawiska wewnętrzne jak i zaburzenia występujące globalnie (katastrofy naturalne, wojny, choroby, sankcje), zarządzanie i kształtowanie ŁD, zaopatrzenie produkcji, dystrybucja, zarządzenie ryzykiem, opracowanie i/lub zastosowanie narzędzi wspomagania decyzji w ŁD z wykorzystaniem maszynowego uczenia, sztucznej inteligencji, symulacji. Badania w obszarze logistyki miejskiej: planowanie systemu dystrybucji ładunków, opracowanie nowatorskich rozwiązań na potrzeby logistyki ostatniego kilometra, kształtowanie infrastruktury na potrzeby pojazdów przyjaznych środowisku, w tym metody lokalizacji stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych, opracowanie i/lub zastosowanie narzędzi wspomagania decyzji w logistyce miejskiej z wykorzystaniem maszynowego uczenia, sztucznej inteligencji, symulacji.""
2

Globalizacja zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa publicznego (międzynarodowy terroryzm, przemyt, itd.) stała się jednym z kluczowych problemów 21. wieku. W efekcie nastąpił dynamiczny rozwój ugruntowanych naukowo metod ich zwalczania. Jednym z dynamicznie rozwijających się obszarów badań są Gry Obronne (ang. Security Games - SG), które polegają na modelowaniu sytuacji taktycznych związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom w postaci gier i poszukiwaniu optymalnych strategii postępowania obu stron (Atakującego i Obrońcy). W okresie ostatnich 10 lat, w ramach prowadzonego przeze mnie zespołu badawczego, we współpracy międzynarodowej zaproponowaliśmy kilka nowatorskich metod efektywnej aproksymacji rozwiązywania SG bazujących na wykorzystaniu metaheurystyk optymalizacyjnych oraz metod losowego próbkowania. Celem pracy jest adaptacja wybranych metod do wielokryterialnych gier obronnych, w których Atakujący oraz Obrońca mają więcej niż jedno kryterium optymalizacji swoich strategii.