Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Opieka-zdrowotna:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Przedmiotem badań będą systemy monitoringu osób starszych – głównie systemy wykorzystujące dane pomiarowe z czujników radarowych i czujników głębi. Celem badań będzie opracowanie nowych metod umożliwiających: • analizę ruchu monitorowanych osób; • przewidywanie i wykrywanie upadków oraz innych zdarzeń zagrażających zdrowiu lub życiu tych osób; • adaptację systemów monitoringu do specyficznych wymagań instytucji opieki zdrowotnej oraz indywidualnych potrzeb monitorowanych osób; • ocenę niezawodności takich systemów.
2 Przedmiotem badań będą systemy monitoringu osób starszych – głównie systemy wykorzystujące dane pomiarowe z czujników radarowych i czujników głębi. Celem badań będzie opracowanie nowych metod umożliwiających: • analizę ruchu monitorowanych osób; • przewidywanie i wykrywanie upadków oraz innych zdarzeń zagrażających zdrowiu lub życiu tych osób; • adaptację systemów monitoringu do specyficznych wymagań instytucji opieki zdrowotnej oraz indywidualnych potrzeb monitorowanych osób; • ocenę niezawodności takich systemów.