Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Olfaktometria:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Moim głównym obszarem badawczym jest olfaktometria (odorymetria). Zajmuję się analizą i oceną przyczyn oraz stopnia oddziaływania zapachowego - badaniem zapachów i odorantów, ich wpływem na zdrowie i samopoczucie człowieka oraz uciążliwością zapachową. Badam emisję i imisję związków zapachowych oraz zasięg oddziaływania wokół źródeł uciążliwości - głównie obiektów gospodarki komunalnej, takich jak oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów czy zakłady mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, ale również obiektów przemysłowych i innych. Zajmuję się oznaczeniami związków chemicznych w powietrzu atmosferycznym, powodujących, lub mogących powodować, uciążliwość zapachową (m.in. siarkowodór, amoniak, merkaptany i VOCs). Interesuje mnie zwłaszcza wykorzystanie olfaktometrów na terenie (i wokół terenu) wybranych źródeł, ale obiektem moich badań są także różne rodzaje worków do transportu próbek z wyżej wymienionych obszarów i ich dopasowanie do konkretnego rodzaju źródła uciążliwości.