Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Modyfikacja-biopolimerow:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Biopolimery syntetyczne i modyfikowane. Badania nad syntezą oraz modyfikacją fizyczną (blendy kompozyty) i chemiczną (kopolimery blokowe, rozgałęzione, degradacja, przedłużanie łańcucha) biopolimerów syntetycznych (PLA, PHA, PBAT, etc.) oraz naturalnych (celuloza, skrobia, chitozan). Zastosowanie napełniaczy naturalnych, odpadowych. Kompozyty biopolimerów z materiałami węglowymi przewodzące ciepło. Kompozycje o właściwościach ściernych na bazie biopolimerów. Opracowanie materiałów i badanie właściwości tych układów pod kątem konkretnych aplikacji. Badania właściwości mechanicznych, reologicznych, strukturalnych. Przetwórstwo biopolimerów w tym przetwórstwo reaktywne. Badania degradacji hydrolitycznej, enzymatycznej oraz w warunkach kompostowania. Modyfikacja celem zwiększenia stabilności hydrolitycznej, termo- i foto-oksydacyjnej.