Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Modelowanie-oprogramowania:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Badania nad systemami low-code (nowej generacji wizualne języki programowania ogólnego przeznaczenia) Zagadnienie badawcze dotyczy badania nad językami programowania opartymi o paradygmat wizualny, oraz powiązanych z modelowaniem konceptualnym, modelowaniem wiedzy i ograniczonym językiem naturalnym. Planuje się prace polegające na rozwoju składni abstrakcyjnej (metamodelu) oraz wizualnej składni konkretnej nowego języka modelowania, służącego jako język programowania nowej generacji. Prace będą obejmować np. tworzenie narzędzi dla języka (środowiska dla programistów, maszyny generującej kod), definiowanie semantyki czasu wykonania, wykonanie studiów przypadku przy wykorzystaniu nowego języka, badania eksperymentalne nad efektywnością programowania w nowym języku. Celem jest stworzenie kompletnego środowiska programistycznego zgodnego z zasadami low-code lub no-code.

2

Badania nad specjalizowanymi językami modelowania oprogramowania dla różnych dziedzin zastosowań Zagadnienie badawcze dotyczy prac nad językami modelowania służącymi do definiowania modeli wykonawczych dla różnych dziedzin zastosowań, np. Publiczne Dane Otwarte (POD), Internet Rzeczy (IoT), Obliczenia Wysokoskalowe (HPC), Uczenie Maszynowe (ML), Automatyzacja Procesów (PA). Planuje się prace polegające na opracowaniu składni i semantyki języka modelowania dla konkretnej, wybranej dziedziny zastosowania. Język ten będzie służył do definiowania własności behawioralnych oraz strukturalnych dla systemów w wybranej dziedzinie oraz będzie umożliwiał generowanie lub bezpośrednie wykonanie odpowiedniego kodu sterującego. Prace będą obejmować np. tworzenie narzędzi dla języka (środowiska do modelowania, maszyny generującej kod), definiowanie semantyki czasu wykonania, wykonanie studiów przypadku przy wykorzystaniu nowego języka, badania eksperymentalne nad efektywnością modelowania w nowym języku.