Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Metody-sieciow:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Technologia i organizacja robót budowlanych, istnieje możliwość skoncentrowania się w większym stopniu na aspektach technologicznych lub organizacyjnych

2

Technology and organization of construction works, it is possible to focus more on technological or organizational aspects