Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Michał Paweł Krzemiński, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Inżynierii Lądowej
E-mail:
michal.krzeminski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
WIL, pok. 504, kontakt mailowy
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 2/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Technologia i organizacja robót budowlanych, istnieje możliwość skoncentrowania się w większym stopniu na aspektach technologicznych lub organizacyjnych

Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport
2

Technology and organization of construction works, it is possible to focus more on technological or organizational aspects

Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport