Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Leki-przeciwdrobnoustrojowe:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Aktywność redoks kompleksów peptydów z jonami metali przejściowych Peptydy są ważną grupą biocząsteczek ludzkiego organizmu, które są związane z procesami zapamiętywania i neurodegeneracji (peptydy Aβ), ochrony przeciwdrobnoustrojowej (histatyny) czy z gojeniem ran (peptyd GHK). Aktywność biologiczna tych peptydów związana jest często z ich zdolnością do kompleksowania jonów metali przejściowych oraz aktywnością redoks powstających kompleksów. Celem badań jest scharakteryzowanie właściwości elektrochemicznych kompleksów peptydów z jonami metali przejściowych pod kątem opisu ich aktywności biologicznej. Ważnym aspektem jest projektowanie nowych peptydów i metalokompleksów peptydowych do potencjalnego zastosowania w farmacji, w tym w leczeniu choroby Alzheimera oraz chorób wywołanych przez drobnoustroje. Prowadzone są także badania nad zastosowaniem peptydów i ich kompleksów w warstwach receptorowych sensorów selektywnych względem analitów istotnych z punktu widzenia diagnostyki medycznej.