Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Jezyki-programowania:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Badania nad systemami low-code (nowej generacji wizualne języki programowania ogólnego przeznaczenia) Zagadnienie badawcze dotyczy badania nad językami programowania opartymi o paradygmat wizualny, oraz powiązanych z modelowaniem konceptualnym, modelowaniem wiedzy i ograniczonym językiem naturalnym. Planuje się prace polegające na rozwoju składni abstrakcyjnej (metamodelu) oraz wizualnej składni konkretnej nowego języka modelowania, służącego jako język programowania nowej generacji. Prace będą obejmować np. tworzenie narzędzi dla języka (środowiska dla programistów, maszyny generującej kod), definiowanie semantyki czasu wykonania, wykonanie studiów przypadku przy wykorzystaniu nowego języka, badania eksperymentalne nad efektywnością programowania w nowym języku. Celem jest stworzenie kompletnego środowiska programistycznego zgodnego z zasadami low-code lub no-code.