Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Georeferencja-zdjec-archiwalnych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Polska posiada bogaty zasób fotogrametrycznych archiwalnych zdjęć lotniczych wykonywanych specjalistycznymi kamerami na film. Współczesne metody fotogrametrii cyfrowej dają nowe możliwości pomiarowego opracowania takich zdjęć. Napotyka to jednak na problemy związane z brakiem metryk kalibracji kamer, brakiem polowej osnowy fotogrametrycznej, deformacjami podłoża zdjęć itp. Z drugiej strony takie zdjęcia stanowią nieocenione źródło danych ukazujących dynamikę zmian pokrycia terenu, czy procesów zachodzących w środowisku naturalnym. Proponowany zakres badawczy miałby podjąć problematykę opracowania wielkoformatowych, archiwalnych zdjęć lotniczych z wykorzystaniem współczesnych metod fotogrametrii cyfrowej