Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Geodezji i Kartografii
E-mail:
zdzislaw.kurczynski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Głowny, pokoj 325, tel. 501 081 550, wtorek 10-12
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 3/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Polska posiada bogaty zasób fotogrametrycznych archiwalnych zdjęć lotniczych wykonywanych specjalistycznymi kamerami na film. Współczesne metody fotogrametrii cyfrowej dają nowe możliwości pomiarowego opracowania takich zdjęć. Napotyka to jednak na problemy związane z brakiem metryk kalibracji kamer, brakiem polowej osnowy fotogrametrycznej, deformacjami podłoża zdjęć itp. Z drugiej strony takie zdjęcia stanowią nieocenione źródło danych ukazujących dynamikę zmian pokrycia terenu, czy procesów zachodzących w środowisku naturalnym. Proponowany zakres badawczy miałby podjąć problematykę opracowania wielkoformatowych, archiwalnych zdjęć lotniczych z wykorzystaniem współczesnych metod fotogrametrii cyfrowej Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport