Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Fotonika:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Obszar badawczy dotyczy technologii, charakteryzacji oraz diagnostyki materiałów, struktur i przyrządów półprzewodnikowych, elektroniki transparentnej i elastycznej, fotoniki zintegrowanej, a także technologii przyrządów bazujących na materiałach niskowymiarowych. W szczególności: technologie półprzewodnikowe (opracowywanie, modelowanie i optymalizacja technologii materiałów i przyrządów testowych), technologie na potrzeby nanoelektroniki, nanofotoniki, sensoryki i bioniżynierii, technologie na potrzeby złożonych układów i systemów MEMS/MOEMS i IoT, badania materiałów, struktur i przyrządów dla nanoelektroniki i fotoniki półprzewodnikowej, inżynieria materiałowa.
2

Zajmuję się rozwijaniem nowych metod mikroskopii obliczeniowej do badania żywych komórek i skrawków tkanek. Wykorzystuje techniki klasycznej optoelektronicznej rejestracji danych (obrazów) i ich późniejszej numerycznej rekonstrukcji specjalizowanymi algorytmami (także bazującymi na uczeniu maszynowym i uczeniu głębokim) w celu pokonania ograniczeń związanych z małym polem widzenia, niskim stosunkiem sygnału do szumu, słabym kontrastem etc. Do technik mikroskopii obliczeniowej, którymi się szczególnie interesuję, można zaliczyć mikroskopię interferencyjną, tomografię dyfrakcyjną, ptychografię Fourierowską i holograficzną mikroskopię bezsoczewkową. Opracowywane opto-numeryczne mikroskopy pozwalają na realizację kluczowych przyżyciowych pomiarów komórek bez stresu fotochemicznego związanego z barwieniem fluorescencyjnym. Rozwijane techniki zyskują na popularności wśród biologów, z którymi szeroko współpracuję. Prowadzę także wspólne projekty naukowe z badaczami z Uniwersytetu w Walencji (grupa prof. Vicente Micó), Arktycznego Uniwersytetu Norweskiego w Tromso (grupa prof. Balpreeta Ahluwalii) i Uniwersytetu w Nankinie (grupa prof. Chao Zuo). Zapraszam osoby chętne do kontaktu i współpracy w ramach interdyscyplinarnego doktoratu łączącego fotonikę, analizę danych oraz inżynierię biomedyczną.

3

Badania prowadzone sią w trzech częściowo pokrywajacych się obszarach: (1) rozwój nowych multimodalnych metod i systemów optycznych słyżących badaniom trójwymiarowych mikrostruktur biologicznych i technicznych, (2) rozwój metod przetwarzania danych obrazowych (włącznie z AI) oraz (3) ich zastosowania  do rozwi,ązywania problemów biomedycznych na poziomie komórkowym i tkankowym.   Pierwszy z obszarów obejmuje zagadnienia rozwoju systemów ilościowego obrazowania fazowego z wykorzystaniem cyfrowej mikroskopii holograficznej, optycznej tomografii dyfrakcyjnej  i optycznej tomografii koherencyjnej. W drugim obszarze skupiam się na rozwoju nowych algorytmów do analizy przestrzenno-czasowej  multimodalnych danych pozyskiwanych w/w systemami. Trzeci obszar   obejmuje zagadnienia zwiazane z zastosowaniami (i interpretacją) pozyskanych danych w biomedycynie (badania dot. chorób neurodegeneracyjnych).