Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Filtracja:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Przetwarzanie obrazów radarowych SAR ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska cętek radarowych (speckle). Badania w tym zakresie mogą przebiegać w dwóch podstawowych nurtach. Pierwszy z nich to badanie możliwości wykorzystania wybranych metod przetwarzania obrazów do usuwania cętek: analiza skuteczności istniejących oraz propozycja nowatorskich rozwiązań, opartych na m.in. klasycznych metodach filtracji adaptacyjnej, filtracji morfologiczną, wieloczasowej (lub ogólnie: multi-look), ale także metodach uczenia maszynowego, w tym konwolucyjnych sieci neuronowych. Drugi ze wspomnianych nurtów to badanie znaczenia zjawiska cętek radarowych dla klasyfikacji treści obrazów radarowych oraz opracowanie metodyki pozwalającej maksymalizować jej skuteczność – z wyszczególnieniem schematu postępowania ze zjawiskiem cętek.
2 Aktualna tematyka badawcza koncentruje się na zastosowaniach układów dyspersyjnych w medycynie, głównie w systemach podawania leków takich jak inhalatory i atomizery donosowe. Zagadnienia z zakresu inżynierii chemicznej dotyczą w tym przypadku, m.in.: (i) hydrodynamiki i transportu masy w drogach oddechowych; (ii) wytwarzania cząstek mikro- i nanometrycznych odpowiednich dla inhalacyjnego dostarczania leków (zagadnienia inżynierii produktu i formulacji); (iii) analizy procesów przebiegających w obecności związków powierzchniowo czynnych (m.in. oddziaływanie cząstek z powierzchnią płuc zawierajacąsurfaktant płucny); (iv) filtracji aerozoli; (v) obliczania i fizycznego modelowania depozycji cząstek aerozolowych w układzie oddechowym. Badania są realizowane we współpracy z pulmonologami oraz przy wsparciu projektów naukowych (m.in. NCN, projekty komercyjne z firmami farmaceutycznymi i wytwarzającymi urządzenia medyczne).