Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Explainable-AI:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Zajmuję się badaniami dotyczącymi praktycznych aspektów wykorzystania sztucznej inteligencji. W szczeglności w ostatnich latach moje badania koncentrują sę na: (1) wykorzystaniu technologii semantycznych do reprezentacji i wykorzystania wiedzy, (2) wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji w systemach internetu rzeczy (zwłaszcza w sytuacjach, w których metody SI stosowane są na urządzeniach o ograniczonych zasobach), (3) zastosowaniem metod uczenia maszynowego do analizy danych, (4) wykorzystaniu agentów programowych i systemów agentowych.