Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. Maria Ganzha, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
E-mail:
maria.ganzha@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Wydział Matematyki I Nauk Informacyjnych, MiNI, pok. 508 (email)
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 5/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Zajmuję się badaniami dotyczącymi praktycznych aspektów wykorzystania sztucznej inteligencji. W szczeglności w ostatnich latach moje badania koncentrują sę na: (1) wykorzystaniu technologii semantycznych do reprezentacji i wykorzystania wiedzy, (2) wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji w systemach internetu rzeczy (zwłaszcza w sytuacjach, w których metody SI stosowane są na urządzeniach o ograniczonych zasobach), (3) zastosowaniem metod uczenia maszynowego do analizy danych, (4) wykorzystaniu agentów programowych i systemów agentowych. Informatyka Techniczna i Telekomunikacja