Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Erozja:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Odporność filtracyjna i deformacje filtracyjne gruntów naturalnych i antropogenicznych, jednorodnych i uwarstwionych; warunki geometryczne, hydrauliczne i naprężenia występowania deformacji filtracyjnych (sufozji, erozji, kolmatacji, przebicia hydraulicznego, upłynnienia, wyparcia); czynniki decydujące o utracie odporności filtracyjnej gruntów, ich współudział w kształtowaniu odporności filtracyjnej gruntów oraz wpływ na rodzaj deformacji filtracyjnych i ich przebieg w czasie