Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Agnieszka Katarzyna Dąbska
Jednostka:
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
E-mail:
agnieszka.dabska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach WIBHiIS, p. 333
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Odporność filtracyjna i deformacje filtracyjne gruntów naturalnych i antropogenicznych, jednorodnych i uwarstwionych; warunki geometryczne, hydrauliczne i naprężenia występowania deformacji filtracyjnych (sufozji, erozji, kolmatacji, przebicia hydraulicznego, upłynnienia, wyparcia); czynniki decydujące o utracie odporności filtracyjnej gruntów, ich współudział w kształtowaniu odporności filtracyjnej gruntów oraz wpływ na rodzaj deformacji filtracyjnych i ich przebieg w czasie

Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport