Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Elektroniczny-obrót-prawny:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Aktualne kierunki badań obejmują cztery obszary:
1.    filozoficzno-prawny - kształtowania się państwa i prawa w cywilizacji in-formacyjnej,
2.    informatyczno-prawny - symulacji wirtualnych i sterowania  infrastruk-turalnego, 
3.    polityczno-prawny - ewolucji zasad ustroju politycznego w kierunku pań-stwa globalnego,
4.    administracyjno-prawny - nauki o administracji i zarządzaniu w nowym porządku świata.
Obecnie prace badawcze związane są z realizacją Projektu naukowego i popula-ryzacyjnego, poświęconego architekturze i infrastrukturze Wielkiego Resetu. Koncentrują się one wokół interdyscyplinarnych problemów zastosowania sztucznej inteligencji w rządzeniu i rozwoju sieci piątej generacji do budowy internetu rzeczy. Ich przedmiotem są kwestie cyfrowej identyfikacji tożsamości, cyfrowej waluty banków centralnych, systemów kredytu społecznego i gwaran-towanego dochodu podstawowego.