Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. Jacek Dariusz Janowski, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Administracji i Nauk Społecznych
E-mail:
jacek.janowski1@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
513, Noakowskiego 18/20, Czwartek 10-12
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Aktualne kierunki badań obejmują cztery obszary:
1.    filozoficzno-prawny - kształtowania się państwa i prawa w cywilizacji in-formacyjnej,
2.    informatyczno-prawny - symulacji wirtualnych i sterowania  infrastruk-turalnego, 
3.    polityczno-prawny - ewolucji zasad ustroju politycznego w kierunku pań-stwa globalnego,
4.    administracyjno-prawny - nauki o administracji i zarządzaniu w nowym porządku świata.
Obecnie prace badawcze związane są z realizacją Projektu naukowego i popula-ryzacyjnego, poświęconego architekturze i infrastrukturze Wielkiego Resetu. Koncentrują się one wokół interdyscyplinarnych problemów zastosowania sztucznej inteligencji w rządzeniu i rozwoju sieci piątej generacji do budowy internetu rzeczy. Ich przedmiotem są kwestie cyfrowej identyfikacji tożsamości, cyfrowej waluty banków centralnych, systemów kredytu społecznego i gwaran-towanego dochodu podstawowego.

Nauki Prawne