Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Elastomery-ER:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Otrzymywanie i badania właściwości reologicznych materiałów elektroreologicznych (płyny, żele i elastomery)