Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Eksploatacja:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Tytuł projektu Metodyka oceny niezawodności eksploatacyjnej taboru komunikacji miejskiej w Polsce. Długotrwałe zbieranie materiałów i bezpośrednia współpraca z przewoźnikami lub organizatorami transportu w ba danych miastach umożliwiły skompletowanie niepełnej bazy danych co skutkuje koniecznością rozbudowania systemu zbierania danych o dodatkowe informacje. Przedmiotem pracy będzie analiza i ocena możliwości lepszego wykorzystania taboru do spełniania potrzeb i oczekiwań pasażerów. Przewiduje się wykorzystanie programu IBM SPSS Imago Pro do obliczeń i analiz statystycznych. Hipotezy badawcze: 1. Analiza, ocena i należyte wykorzystanie wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia na temat funkcjonowania, taboru komunikacji miejskiej umożliwia pozyskanie wymiernych korzyści technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych. 2. Umiejętne wykorzystanie informacji z badan eksploatacyjnych taboru pozwoli na lepsze zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów. 3. Wykorzystanie metodyki, oceny niezawodności eksploatacyjnej taboru komunikacji miejskiej pozwoli na racjonalną gospodarkę i umocni pozycję przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku 4. Celowe i zasadne jest opracowanie i wdrożenie systemu zbierania i przetwarzania informacji na temat eksploatacji taboru.