Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Izabela Dorota Madura, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
izabela.madura@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pokoj 117, poniedziałek 10.15-11.00
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Nowe leki, skuteczne szczególnie w chorobach cywilizacyjnych, są nieustająco poszukiwane. Wprowadzenie na rynek nowej substancji aktywnej jest jednak bardzo kosztowne, co skutkuje stosunkowo małą liczbą nowych leków pojawiających się rokrocznie na świecie. Często, nawet obiecujące cząsteczki mogą charakteryzować się niską biodostępnością i słabą rozpuszczalnością, co uniemożliwia ich efektywne stosowanie. Poszukuje się więc nowych modyfikacji już znanych substancji leczniczych, wykorzystując m.in. metody inżynierii krystalicznej. Ukierunkowane są one na opracowanie metod otrzymywania nowych soli, solwatów, form polimorficznych i kokryształów dla znanych już leków. Prace realizowane w tej tematyce bazują na strukturalnej analizie korelacyjnej oraz nowych algorytmach wykorzystujących duże bazy danych do projektowania nowych form wybranych leków. Następnie, przeprowadzana jest synteza wybranych układów oraz ich pełna charakteryzacja w fazie stałej, najczęściej metodami dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego bądź spektroskopowymi. Dla obiecujących układów przeprowadzane są badania właściwości farmaceutycznych. Nauki Chemiczne