Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Diagnostyka-medyczna:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Spektrometria mas w połączeniu z chromatografią cieczową (LC-MS) coraz częściej stosowana jest w rutynowej diagnostyce medycznej. Stało się tak, ponieważ metody oznaczania związków charakterystycznych dla zaburzeń metabolicznych za pomocą LC-MS zapewniają unikalną czułość i selektywność. Poważną wadą tej techniki jest jednak konieczność dostarczenia nietrwałych płynów ustrojowych do laboratorium analitycznego. W efekcie rozwijane są metody oznaczania metabolitów w suchej kropli krwi (DBS). Kropla krwi może być naniesiona na bibułę i wysuszona przez pacjenta a następnie wysłana do laboratorium. Oznaczanie metabolitów za pomocą LC-MS może być zautomatyzowane i prowadzi do znacznego obniżenia kosztów analizy. Prace prowadzone w tym obszarze wymagają opracowania metod oznaczania grup metabolitów charakterystycznych dla wybranej choroby. Podczas prac konieczne jest uwzględnienie trwałości i stopnia jednorodności badanych próbek w celu uzyskania czułej i powtarzalnej metody analitycznej.
2

Zapraszam do współpracy doktorantów i badaczy, którzy są zainteresowani wykorzystaniem najnowszych technologii w medycynie. Moje prace są interdyscyplinarne i oferują możliwość zaangażowania się w badania zarówno podstawowe, jak i stosowane. Celem jest nie tylko rozwijanie własnych umiejętności analitycznych i programistycznych, ale również realne przyczynienie się do postępu w dziedzinie diagnostyki medycznej. Co więcej, badania są realizowane we współpracy z rzeczywistymi ośrodkami medycznymi, takimi jak szpitale i kliniki specjalistyczne. Dzięki temu, wyniki naszych badań mają realną szansę na wdrożenie w praktyce klinicznej, co zwiększa ich bezpośredni wpływ na jakość i efektywność opieki medycznej.

3

Ewolucyjnie ukierunkowane powinowactwo kwasów nukleinowych oraz przeciwciał względem odpowiednich analitów (sekwencje komplementarne, antygeny) sprawia, że znajdują one zastosowanie m.in. jako receptory warstw sensorycznych biosensorów powinowactwa. Rozpoznanie molekularne zachodzące w kilku nanometrowej przestrzeni międzyfazowej (powierzchnia/roztwór) przekłada się na bardzo silną odpowiedź czujników biologicznych i uzyskanie niskich granic detekcji czy bardzo wysokiej czułości prowadzonych analiz. Tematyka badawcza obejmuje m.in. konstrukcję oraz analizę warstw receptorowych biosensorów powinowactwa (kwasy nukleinowe, w tym aptamery oraz przeciwciała) jak również konstrukcję gotowych rozwiązań czujnikowych, również na podłożach wytwarzanych w technologii elektroniki drukowanej. Rozwiązania takie, z uwagi na wysoki stopień miniaturyzacji, możliwość jednoczesnego wykrywaniu nawet do kilkunastu analitów, niski koszt czy dowolność w skalowalności produkcji posiadają wysoki stopień aplikacyjny poprzez integrację w nowoczesne urządzenia mikroprzepływowe a docelowo w narzędzia diagnostyczne (typu POC).