Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Tomasz Krzysztof Leś
Jednostka:
Wydział Elektryczny
E-mail:
tomasz.les@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
GE 229
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Zapraszam do współpracy doktorantów i badaczy, którzy są zainteresowani wykorzystaniem najnowszych technologii w medycynie. Moje prace są interdyscyplinarne i oferują możliwość zaangażowania się w badania zarówno podstawowe, jak i stosowane. Celem jest nie tylko rozwijanie własnych umiejętności analitycznych i programistycznych, ale również realne przyczynienie się do postępu w dziedzinie diagnostyki medycznej. Co więcej, badania są realizowane we współpracy z rzeczywistymi ośrodkami medycznymi, takimi jak szpitale i kliniki specjalistyczne. Dzięki temu, wyniki naszych badań mają realną szansę na wdrożenie w praktyce klinicznej, co zwiększa ich bezpośredni wpływ na jakość i efektywność opieki medycznej.

Informatyka Techniczna i Telekomunikacja