Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Detection:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do detekcji, śledzenia i rozpoznawania obiektów w radiolokacji. W obecnych czasach metody sztucznej inteligencji znajdują swoje zastosowanie w coraz to innych dziedzinach. Jedną z nich jest radiolokacja. W klasycznym podejściu do radiolokacji stosowane są znane od dekad metody i algorytmy służące do detekcji, śledzenia i rozpoznawania obiektów. Zwykle, przy spełnieniu pewnych warunków, rozwiązania te zapewniają optymalność w określonym sensie. W rzeczywistości warunki te często nie są spełnione, co prowadzi do wyników, które odbiegają od pożądanych. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji może w określonych sytuacjach prowadzić do wyników, które trudno jest uzyskać metodami klasycznymi. W ramach tego obszaru badawczego doktorant będzie zajmował się zastosowaniem metod sztucznej inteligencji tam, gdzie do tej pory wykorzystywano klasyczne podejścia stosowane w radiolokacji.