Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Computer-vision:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 widzenie maszynowe (symultaniczna lokalizacja i mapowanie, wyszukiwanie wizualne), uczenie maszynowe (głębokie sieci neuronowe, modele generatywne, uczenie ciągłe), uczenie reprezentacji (deskryptory binarne).
2

Abstrakcyjne rozumowanie wizualne (ang. Abstract Visual Reasoning - AVR) obejmuje problemy przypominające te pojawiające się w testach IQ. Przykładowo, Progresywne Matryce Ravena przedstawiają zestaw obrazów ułożonych w siatkę 3x3 z brakującym panelem w prawym-dolnym rogu. Zdający musi odkryć zależności rządzące znajdującymi się na obrazach kształtami 2D (i ich atrybutami), aby z zadanego zestawu opcji wybrać odpowiedź, która najlepiej uzupełnia macierz. Ogólnie rzecz biorąc, zadania AVR dotyczą podstawowych funkcji poznawczych, takich jak tworzenie analogii, abstrahowanie pojęciowe czy ekstrapolacja, co sprawia, że postępy osiągnięte w wyniku tych badań mają zastosowanie w różnych obszarach, istotnie wykraczających poza rozważane zadania. W ramach proponowanych badań planujemy zweryfikować możliwości wykorzystania wielkich modeli językowych (LLM) i wielkich modeli wizyjnych (LVM) do rozwiązywania zadań AVR, zarówno syntetycznych jak i wykorzystujących obrazy świata rzeczywistego.