Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Tomasz Piotr Trzciński, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
E-mail:
tomasz.trzcinski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
413 WEiTI
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 10/5     Spoza subwencji: 1/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 widzenie maszynowe (symultaniczna lokalizacja i mapowanie, wyszukiwanie wizualne), uczenie maszynowe (głębokie sieci neuronowe, modele generatywne, uczenie ciągłe), uczenie reprezentacji (deskryptory binarne). Informatyka Techniczna i Telekomunikacja