Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Autonomia-budynkow-i-obszarow:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Kryzys klimatyczny oraz cyrkularność zasobów. Miasta innowacyjne - wpływ rozwiązań architektoniczno-budowlanych oraz cyrkulacyjnych na efektywność projektowania, realizacji i środowisk użytkowania obiektów budowlanych. Cyrkularność dla obszarów miejskich koncentruje się na trzech kluczowych elementach – budynkach, zasadach transportu oraz produktach. Dotyczy także zasad zarządzania miastami w celu transformacji zgodnej z zasadami ekonomii cyrkularnej. Równolegle z planowaniem urbanistycznym, założenia ekonomii cyrkularnej dotyczą zasad projektowania poszczególnych fragmentów miasta. Infrastruktury, budynków oraz produktów w sposób pozwalający na uzyskanie trwałych, adaptowanych, modularnych i łatwych w utrzymaniu oraz możliwych do ponownego zastosowania celów. Inspiracją jest Natura. Materiały są nieszkodliwe, pozyskiwane lokalnie oraz z odnawialnych źródeł. Miasta są zasilane odnawialnymi źródłami energetycznymi, a wiele obszarów jest autonomicznych.