Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Aktywacja-podłoża:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Tematyka wdrożeniowej pracy doktorskiej umiejscowiona jest w obszarze nawęglania próżniowego stali z zastosowaniem miejscowej aktywacji podłoża. Niskociśnieniowe nawęglanie próżniowe jest coraz powszechniej wykorzystywane w przemyśle. Umożliwia  ono podniesienie temperatury procesu, skrócenie czasu obróbki oraz kontrolę ilości powstałych węglików. Problem stanowi jednak obróbka elementów o skomplikowanej geometrii  w miejscach trudnodostępnych dla atmosfery, takich jak głębokie otwory, czy dna wrębu kół zębatych. W miejscach tych warstwa nawęglana jest cieńsza i nierównomierna, co powoduje brak odpowiednich parametrów wytrzymałościowych i problemy eksploatacyjne. Wstępne badania własne dowodzą możliwości uzyskania miejscowej aktywacji procesu nawęglania, a w efekcie bardziej równomiernej warstwy nawęglonej. Celem pracy doktorskiej będzie opracowanie podstaw technologii miejscowej aktywacji nawęglania i jej wdrożenie na dedykowanym nowoczesnym przemysłowym  urządzeniu  próżniowym.