Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Adsorpcja-protein-i-mikroorganizmow:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 MATERIAŁY PRZECIWPOROSTOWE Zarastanie biologiczne (biofouling) jest procesem akumulacji materiału biologicznego, wzrostu mikroorganizmów i organizmów wyższych na powierzchniach. W przypadku powierzchni urządzeń lub innych obiektów wytworzonych przez człowieka, zarastanie może prowadzić do poważnych konsekwencji ekonomicznych oraz zdrowotnych. Zarastanie biologiczne jest szczególnie uciążliwe dla urządzeń biomedycznych, w procesach uzdatniania wody oraz dla gospodarki morskiej. W zespole BioMat staramy się opracować powłoki polimerowe, które pozwalają na przeciwdziałanie procesowi biozarastania oraz zrozumieć sam proces na poziomie molekularnym. W tym celu opracowujmy cienkie filmy na bazie matryc polimerowych, które obniżą adhezję molekuł i organizmów do podłoża albo będą wykazywały właściwości samoczyszczące (self-cleaninig).