Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Dominik Jerzy Jańczewski, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
dominik.janczewski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Technologii Chemicznej, Pawilon p.28; dominik.janczewski@pw.edu.pl; tel: +22 234 5583; http://biomat.ch.pw.edu.pl/
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 3/5     Spoza subwencji: 1/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 POLIMERY PRZECIWBAKTERYJNE Każdego roku coraz więcej ludzi umiera z powodu infekcji bakteryjnych powodowanych przez szczepy antybiotykooporne. Stało się to motywacją do poszukiwań nowych klas polimerowych substancji przeciwmikrobowych, o znaczącej aktywności przeciwbakteryjnej. Staramy się stworzyć polimery kationowe indukujące lizę bakteryjnej ściany komórkowej. Poza syntezą materiałów, ważne jest zrozumienie mechanizmu działania takich związków na poziomie komórkowym, badając odziaływanie polimerów z organizmami oraz modelami błony lipidowej. Wykorzystujemy modele warstw lipidowych w eksperymentach z użyciem techniki Czarnych Błon Lipidowych (Black Lipid Membranes, BLM), Mikrowagi Kwarcowej (Quartz Crystal Microbalance, QCM) i w szeregu technik z zastosowaniem znakowanych fluorescencyjnie liposomów. Nasze polimery są również testowane na szczepach izolowanych w szpitalach zakaźnych. Nauki Chemiczne
2 MATERIAŁY PRZECIWPOROSTOWE Zarastanie biologiczne (biofouling) jest procesem akumulacji materiału biologicznego, wzrostu mikroorganizmów i organizmów wyższych na powierzchniach. W przypadku powierzchni urządzeń lub innych obiektów wytworzonych przez człowieka, zarastanie może prowadzić do poważnych konsekwencji ekonomicznych oraz zdrowotnych. Zarastanie biologiczne jest szczególnie uciążliwe dla urządzeń biomedycznych, w procesach uzdatniania wody oraz dla gospodarki morskiej. W zespole BioMat staramy się opracować powłoki polimerowe, które pozwalają na przeciwdziałanie procesowi biozarastania oraz zrozumieć sam proces na poziomie molekularnym. W tym celu opracowujmy cienkie filmy na bazie matryc polimerowych, które obniżą adhezję molekuł i organizmów do podłoża albo będą wykazywały właściwości samoczyszczące (self-cleaninig). Nauki Chemiczne
3 SYNTEZA I MODYFIKACJA POLIMERÓW W ramach prac zespołu BioMat zajmujemy się syntezą różnych materiałów polimerowych. Szczególnie interesującym fragmentem prac jest opracowanie metod kontrolowanej modyfikacji polimerów na etapie postpolimeryzacyjnym, czyli już po utworzeniu głównego łańcucha polimerowego. Staramy się opracować sposoby pozwalające na prowadzenie takich procesów w sposób kontrolowany. Ważnym element tych badań jest zrozumienie wzajemnego odziaływania centrów reakcyjnych, rozmieszczonych wzdłuż łańcucha polimerowego. Nauki Chemiczne