Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Projektowanie-architektoniczne:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Obszar badawczy dotyczy problematyki związanej z projektowaniem architektonicznym. Zagadnienia badawcze dotyczą architektury mieszkaniowej, użyteczności publicznej a w szczególności obiektów kultu religijnego – obiektów sakralnych i komemoratych. Rewitalizacja i modernizacja obiektów sakralnych. Obszar badawczy dotyczy również szeroko pojętego znaczenia- znaków i symboli, które w dobie globalizacji staje się ważnym zagadnieniem w różnych obszarach projektowania. Do zagadnień badawczych promotora należy również włączyć projektowania uniwersalne w szczególności dotyczące potrzeb dzieci i młodzieży. Ważnym aspektem badań jest również analiza idei w architekturze współczesnej która w zasadniczy stopniu wpływa na kształt obiektu.