Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem NoOps:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Badania nad automatyzacją wytwarzania oprogramowania Zagadnienie badawcze dotyczy badania wpływu zastosowania narzędzi umożliwiających automatyzację procesu wytwarzania, monitorowania, utrzymywania i rozwoju oprogramowania. Planuje się prace nad metodyką lub metodykami wytwarzania oprogramowania oraz optymalizacją doboru narzędzi dla pełnego cyklu życia oprogramowania. Prace będą obejmować np. opracowanie metodyki wraz ze szczegółową konfiguracją automatyzacji procesu wytwórczego, badania eksperymentalne nad efektywnością stosowania metodyki, porównanie efektywności wybranych metodyk istniejących z efektywnością nowo opracowanej metodyki, wykonanie studiów przypadku dla opracowanej konfiguracji narzędzi, badania efektywności różnych zestawów narzędzi automatyzacji procesu wytwórczego.