Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Kaizen:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Tytuł projektu: „Continiuous improvement” jako początek transformacji przedsiębiorstw do Industry 5.0 na przykładzie przeobrażania się przedsiębiorstwa P. D. Drobex.  Rozwój firm produkcyjnych uwarunkowany jest umiejętnością wykorzystania nowych możliwości oraz implementacją innowacyjnych rozwiązań – nie tylko technologicznych, ale głównie w obszarze organizacji i zarządzania. Na naszych oczach kształtuje się nowy typ gospodarki – gospodarka cyfrowa. Wdrażają technologie, automatyzują procesy, ale tylko niewielka część z ich potencjału w rezultacie zostaje wykorzystana. Bazując na wieloletnim doświadczeniu w kompleksowym zarządzaniu procesami produkcyjnymi oraz szerokim zakresem wiedzy z zakresu nowych technologii oraz Kaizen celowe jest udowodnienie, że fenomen przemysłu 4.0 może determinować sukces. Pojęcie Industry 5.0 jest coraz szerzej obecne w dyskusjach teoretyków i praktyków, w szczególności menadżerów firm produkcyjnych, pomimo tego stopień adaptacji przez firmy jest ograniczony. Biorąc pod uwagę zakres badanych zagadnień a także dokonując przeglądu i analizy literatury, wybór metod jakościowych tego typu badań dają większe możliwości m. in.: odkrywanie koncepcji i budowanie teorii, zrozumienia kontekstu, poznania przyczyn występujących zależności. Mimo pewnym ograniczeniom „badanie z bliska” w naturalnym otoczeniu cechuje się dogłębnym zdefiniowaniem rzeczywistości. Żeby zapewnić w jak największym stopniu obiektywizm oraz zagwarantować wiarygodność uzyskanych wyników szczegółowo zostanie przedstawiona metodologia case study.